Stel uw vraag aan mr. Ferda van Benthem Binnen 48 uur antwoord
Stel uw vraag hier!
Menu

Welke schade kan gevorderd worden?

In artikel 4 wordt gesproken over de aansprakelijkheid bij ongelukken, misdrijven en medische fouten.
Zodra de aansprakelijkheid is erkend, dient de verzekeraar de schade te betalen. Wat is nu die schade?

Materiële schade
Schade kan materieel of immaterieel zijn. Materiële schade is wat u heeft moeten betalen aan bijvoorbeeld de telefoon- en televisieaansluiting in het ziekenhuis, de vervoerskosten van en naar het ziekenhuis of uw fysiotherapeut, de schade aan uw kleding, maar bijvoorbeeld ook de kosten die u kwijt bent aan de huishoudelijke hulp en medicijnen. Indien u niet kunt werken, houdt uw werkgever wellicht loon in (een zogenaamde wachtdag). Ook betaalt uw werkgever uw overwerk niet door.
Dit zijn allemaal materiële schadeposten.

Indien u twijfelt of iets schade is, kunt u ons uiteraard bellen voor advies.
Het is belangrijk dat u bonnen verzamelt en salarisstroken bijhoudt van voor en na het ongeluk. Daarmee kunnen we uw schade goed berekenen en onderbouwen.
Overigens is het niet noodzakelijk dat u voor de kosten aan huishoudelijke hulp bonnen overlegt. Ook als familie of kennissen u onbetaald helpen, is dit schade en kunt u een redelijk bedrag vragen dat de verzekeraar moet betalen.

Immateriële schade
Immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, houdt in dat u een bedrag krijgt voor de pijn en het leed dat u lijdt door uw letsel. De ANWB geeft een Smartengeldgids uit. Daarin staan alle uitspraken van rechters waarin u kunt lezen hoeveel smartengeld een rechter toekende voor immateriële schade.

U kunt zich voorstellen dat iemand die lang heel veel pijn heeft een hoger smartengeldbedrag krijgt dan iemand die na een dag al genezen is van zijn letsel. Ook andere factoren zijn van belang.

Als u net een ongeluk heeft gehad, komt er veel op u af. U maakt veel kosten en u heeft veel pijn.

Welke schade kan gevorderd worden?

Voorschot
De verzekeraar van de aansprakelijke partij kunt u vragen een voorschot te betalen waarmee zij de schade dekken die u al heeft geleden en u een bedrag geven waarmee u de kosten die u op korte termijn verwacht, kunt betalen.

Uw advocaat kan u vertellen hoeveel schadevergoeding de wederpartij aan u dient te betalen en voor u een voorschot vragen.