Stel uw vraag aan mr. Ferda van Benthem Binnen 48 uur antwoord
Stel uw vraag hier!
Menu

Ik had een verkeersongeluk,
wat is de kans dat ik schadevergoeding ontvang?

 

Na een verkeersongeluk waarvoor een ander aansprakelijk is, ontvangt u meestal schadevergoeding. Dat is waarschijnlijk het probleem niet.

Vaak wordt door de verzekeringsmaatschappij nogal makkelijk gezegd:
‘wij erkennen de aansprakelijkheid.’
Maar dat is helaas wat anders dan het vergoeden van de schade.

Er is een duidelijk onderscheid tussen het erkennen van de aansprakelijkheid en het vergoeden van uw wèrkelijke schade als gevolg van het verkeersongeluk.

 

Verkeersongeluk

 

 

 

 

 

 

Verschillen in beoordeling van schade
Sommige schadeposten zijn overduidelijk: de deuk in de auto of kleding die kapot is geknipt in het ziekenhuis. Maar hoe zit het met de tuin die u niet meer kunt onderhouden, doordat uw been maar pijn blijft doen, terwijl de orthopeed zegt dat de breuk toch goed genezen is.
Of de hoofdpijn die u maar houdt, doordat u met uw hoofd tegen de ruit klapte? Maar niemand ziet op een scan iets bijzonders aan uw hoofd. Voor de verzekeraar reden om te zeggen dat de hoofdpijn vast ergens anders door komt en dat de schade die u lijdt niet wordt vergoed. Zulke schadeposten levert de grootste discussies op.

Medisch adviseur
Samen met onze medisch adviseurs pakken we deze problematiek grondig aan. Wij beoordelen – onafhankelijk van hetgeen de verzekeraar zegt – hoe wij tegen uw zaak aankijken. Hoe volgens ons de schade geregeld moet worden.

En als het nodig is leggen wij uw zaak aan de rechtbank voor. Dát is dan ook het grote voordeel van advocaten ten opzichte van medewerkers van de veelbesproken schaderegelingskantoren: wij mogen procederen in een rechtbank.

Het doel dat wij nastreven is dat u door de schadevergoeding weer net zo kunt leven als u vóór het ongeluk deed. Dat kan ook door specialistische begeleiding op het gebied van werk, wonen of vervoer.
Wij werken dan ook samen met arbeidsdeskundigen, ergotherapeuten en andere deskundigen. Kennis die wij zelf niet hebben kopen we in.

Er zijn vele soorten schadeposten, zoals inkomensverlies, problemen op het gebied van huishouden, onderhoud woning en tuin, smartengeld. Wij bespreken al deze mogelijke schadeposten met u. Wij streven na dat u weer op een goed, menswaardig niveau kunt functioneren op de gebieden van wonen, leven, werken. Omdat in geen enkel geval de situatie gelijk is.

 

Teken nooit zomaar een aanbod voor schadevergoeding!
Letselschaderegelingen bij verkeersongelukken zijn meestal ingewikkeld.

Als het een ernstig letsel betreft zijn de gevolgen verstrekkend.
Soms doet een verzekeringsmaatschappij het financieel aanbod om de schade maar meteen te regelen.
Omdat vaak nog niet duidelijk wat precies de gevolgen zullen zijn voor de toekomst raden wij dit ernstig af.

 

Een verkeersongeluk is een ongeluk waarbij één of meer verkeersdeelnemer(s) betrokken zijn.
Er zijn veel verschillende soorten verkeers-ongelukken. Onderscheid wordt gemaakt in een verkeersongeluk tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers en een ongeluk tussen een gemotoriseerde en een ongemotoriseerde deelnemer.

Beoordeling van aansprakelijkheid bij een verkeersongeluk
Voor de beoordeling van de aansprakelijkheid tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers wordt gekeken in het reglement ‘Verkeersregels en Verkeerstekens’ en in de Wegen Verkeerswet.

Wie had er voorrang of zijn er verkeersregels overtreden?
Aan de hand van deze criteria worden dagelijks aanrijdingssituaties beoordeeld.
Bij een aanrijding tussen een voetganger of een fietser met een gemotoriseerd voertuig worden de voetganger en fietser beschermd.
De fietser en voetganger zijn veel kwetsbaarder en de schade die opgelopen kan worden door in aanraking te komen met een gemotoriseerd voertuig kan ernstig zijn.

Verkeersongeluk met kinderen tot 14 jaar
Bij een verkeersongeluk met kinderen tot 14 jaar wordt de volledige schade voor het kind vergoed. Ook als zij zelf verkeersfouten maken.

Door rood rijden, met z’n drieën naast elkaar fietsen…
Onze rechters en wetgevers hebben begrip getoond voor het ondoordachte en onvoorzichtige gedrag van kinderen.
Dit begrip vervalt wanneer minderjarigen expres verkeerovertredingen maken.
De gemotoriseerde kan in zo’n geval beroep doen op opzet of bewuste roekeloosheid.

Verkeersongeluk met deelnemers van 14 jaar en ouder
Bij een verkeersongeluk met voetgangers en fietsers van 14 jaar en ouder wordt het anders.
Maar ook zij worden beschermd.

Als voetgangers of fietsers aan het verkeer deelnemen en worden aangereden, dienen zij minimaal 50% van de schade vergoed te krijgen.
Dit is anders als de bestuurder van het voertuig zich op overmacht kan beroepen.
De bestuurder mag dan zelf geen enkele fout hebben gemaakt.
Ook krijgt u geen schadevergoeding in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

Lees ook onze publicaties:

 

En kijk ook eens bij: