Stel uw vraag aan mr. Ferda van Benthem Binnen 48 uur antwoord
Stel uw vraag hier!
Menu

Mediation

14mediation: geen advocaat

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator specialist is in het begeleiden van onderhandelingen, zonder oordeel en onafhankelijk.
Iedereen die bij de mediation aanwezig is, gaat vertrouwelijk om met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst. Lees hier hoe een mediation wordt opgestart

“Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal”
(MfN-Mediators Federatie Nederland)

 

Het gaat bij mediation in letselschadezaken vaak om een, voor het slachtoffer en zijn omgeving, emotioneel zwaar traject en de kosten en claims die met dergelijke zaken gemoeid zijn dan ook vaak hoog.

Letselschadezaken kunnen nogal eens een lange looptijd hebben; zaken die zich jaren voortslepen zijn geen uitzondering en zijn voor alle betrokkenen emotioneel en financieel belastend.

Verwacht wordt dat het aantal mediations bij geschillen in letselzaken vanaf juli 2013 zijn gaan toenemen. Het Verbond van Verzekeraars deed een aanbeveling aan haar leden om, als een letselschadezaak meer dan 3 jaar loopt, mediation aan te bieden. Deze aanbeveling is van kracht voor zaken die bij de verzekeraar gemeld zijn vanaf 2010.

Ferda van Benthem:
‘Mediation is niet vrijblijvend’

“Sinds 2002 werk ik naast mijn werk als letselschade-advocaat ook als MfNRegister Mediator.
Als mediator breng ik partijen bij elkaar die het met elkaar niet eens kunnen worden. Deelname aan een mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Beide partijen moeten de noodzaak zien van het oplossen van het conflict.

Doel van de mediation is niet zozeer om een oplossing te forceren als wel om partijen opnieuw met elkaar in gesprek te brengen.
In de mediation ben ik geen advocaat van één van de partijen, ik ben de ‘onafhankelijke derde’. Als mediator werk ik dan ook uitsluitend in zaken waarin ik zelf geen partij ben, geen anderen vertegenwoordig of het belang van één van mijn cliënten behartig.”

 

 

mfn_register_logo

 

 

 

 

Seksueel misbruik

Het afgelopen jaar is er sprake van een duidelijke stijging in Ferda’s werk als mediator. Ze trad enkele keren op als mediator in zaken bij seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk.

Ferda is sinds 2010 voorzitter van LetMe, de Vereniging van letselschademediators. Ze heeft verschillende publicaties over mediation in relatie tot letselschadezaken op haar naam staan.

 

 

 

 

Gepubliceerde artikelen: