Stel uw vraag aan mr. Ferda van Benthem Binnen 48 uur antwoord
Stel uw vraag hier!
Menu

Het medische traject

Het medische traject is bij de afwikkeling van een letselschade heel belangrijk. Hoe verloopt zo’n medisch traject?

Om een zo’n goed mogelijk beeld te krijgen van de aard en ernst van het letsel, wordt er medische informatie opgevraagd bij de behandelend artsen, therapeuten en dergelijke. Voor het verstrekken van medische informatie is uw toestemming nodig. Met uw toestemming kan de advocaat de medische informatie opvragen.

Wij schakelen vaak een medisch adviseur in, die ons adviseert over de medische aspecten. De medisch adviseur houdt alle verzamelde medische informatie goed bij in zijn dossier.

De aansprakelijke wederpartij of diens verzekeringsmaatschappij heeft meestal ook een eigen medisch adviseur. Wij sturen de medische informatie naar de wederpartij of diens verzekeraar, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven.

Zodra uw medische situatie stabiel is – dat is meestal zo als de medische behandeling is beëindigd – en u nog steeds klachten heeft, kan in bepaalde gevallen een medische (eind)keuring, ook wel medische expertise genoemd, door een onafhankelijke arts gewenst zijn.

Deze arts zal u dan onderzoeken en een rapport uitbrengen waarin hij omschrijft hoeveel letsel u heeft opgelopen, hoeveel invaliditeit er is ontstaan, welke beperkingen dit geeft in het werk en/of dagelijks leven en of er nog risico’s in de toekomst zijn.

Meestal vormt het rapport van deze onafhankelijke arts de basis voor de verdere afwikkeling van de schade.

Met u wordt vooraf besproken hoe de medische keuring zal verlopen. Het gaat dan om de vraag welke arts de keuring doet, welke vragen er worden gesteld en welke medische informatie wordt meegezonden bij de keuringsaanvraag. Ook de uitkomsten van zo’n onderzoek worden door de advocaat toegestuurd en uitgebreid met u besproken.