Stel uw vraag aan mr. Ferda van Benthem Binnen 48 uur antwoord
Stel uw vraag hier!
Menu

Ik had een arbeidsongeval

U krijgt een ongeval op uw werk. Plotseling zit u thuis.
Uw toekomst is in één klap onzeker geworden.

Arbeidsongeval

 

 

 

 

 

Een veilige werkplek
In Nederland wordt al vrij snel aangenomen dat een werkgever aansprakelijk is, als iemand een ongeval krijgt tijdens werktijd. De werkgever moet dan aantonen dat de werkomstandigheden veilig waren; dat hij er alles aan deed om de werkplek zo veilig mogelijk in te richten.

ZZP’ers
In de wet staat een speciaal artikel over aansprakelijkheid van werkgevers voor mensen die niet in vaste dienst zijn. Mensen die bijvoorbeeld als ZZP’er werkzaamheden verrichten.

Als het werk van een ZZP’er vergelijkbaar is met het werk dat verricht wordt door werknemers in vaste dienst van diezelfde opdrachtgever, wordt dat gelijk geschaard met de ‘gewone’ werknemers. Als u als ZZP’er een ongeval krijgt kan het dus zo zijn dat u recht heeft op schadevergoeding. Vergelijkbaar met de rechten van een vaste kracht van uw opdrachtgever.

Onderweg voor uw werk
U kunt ook recht hebben op schadevergoeding als u voor uw werkgever op weg bent en geheel éénzijdig een ongeval krijgt. Dus zonder dat er een andere partij bij betrokken is.

U raakt bijvoorbeeld van de weg af. Of u rijdt met uw fiets door een kuil en maakt een lelijke val waarbij u uw been breekt. Er kan zelfs recht op schadevergoeding bestaan als u een ongeval krijgt tijdens een bedrijfsuitje, ver weg van uw vaste werkplek.

Veiligheidsinstructies
Uw werkgever is echter niet ‘automatisch’ aansprakelijk als u tijdens het werk wat overkomt. Vaak wel. Maar het is belangrijk dat de feiten goed worden uitgewerkt.

Wat is er gebeurd? Hoe had de werkgever de situatie waardoor het ongeval kon plaatsvinden kunnen voorkomen? Zijn er duidelijke veiligheidsinstructies gegeven? Heeft de werkgever erop gelet dat die instructies ook worden nagekomen? Het kan zijn dat uw collega’s als getuige gehoord moeten worden. Samen met ons verzamelt u zo veel mogelijk informatie over de situatie rondom uw ongeval.

Vaak is uw werkgever verzekerd en onderhandelen wij met de aansprakelijkheidsverzekeraar van uw werkgever.

Arbeidsongevallen in Nederland

Arbeidsongevallen komen in Nederland vaak voor.
Jaarlijks raakt nog altijd een groot aantal mensen gewond tijdens de uitoefening van hun werk. Hierbij kan gedacht worden aan een werknemer die een arbeidsongeval krijgt op de werkplek, maar ook aan een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) die gewond raakt tijdens het werk dat hij voor een ander uitvoert.

Het is niet altijd even duidelijk wie hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en dus op moet draaien voor de – veelal hoge – kosten die hieraan zijn verbonden.

Heeft u een vraag?Binnen 48 uur antwoord
Stel uw vraag hier

Arbo-wet
Volgens de Arbo-wet zijn arbeidsongevallen gebeurtenissen op het werk of tijdens werktijd die onmiddellijk leiden tot schade aan de gezondheid.
Het kan dan dus gaan om een ongeval in een bedrijf, in een instelling, op een (bouw)locatie of bij het werken aan de weg. Ook ongelukken die plaatsvinden op de openbare weg kunnen vallen onder arbeidsongevallen.

Er is in de regel géén sprake van een bedrijfsongeval als het letsel of de schade ontstaat tijdens het reizen naar of van het werk (het zogenaamde woon-werkverkeer), maar wél als de werknemer terwijl hij onderweg is voor zijn werk een eenzijdig ongeluk krijgt. En ook een ongeluk tijdens een bedrijfsuitje, ver weg van de vaste werkplek, is een arbeidsongeval en kan leiden tot een recht op schadevergoeding.

Inschakeling van een medisch adviseur en/of een arbeidsdeskundige
Het is onze ervaring dat iemand na een arbeidsongeval zijn of haar leven weer éérder op de rit heeft, als hij/zij weer aan het werk is. Gewoon weer meedraait in de maatschappij. Daarom is een belangrijk onderdeel van de onderhandeling: kunt u uw werk behouden? Of is er ander – aangepast – werk voor u bij deze werkgever?

Natuurlijk moet de sfeer bij uw werkgever dan wel goed zijn. Als hij u verwijt dat u hem aansprakelijk heeft gesteld, zal het voor u niet prettig zijn daar weer aan de slag te gaan. Dat verwacht ook niemand van u.

Wij staan u in dit hele proces bij. Samen met door ons in te schakelen deskundigen: een medisch adviseur of een arbeidsdeskundige.
We bespreken de aansprakelijkheid. Of u al dan niet weer aan het werk kunt, bij uw eigen of wellicht bij een andere werkgever.
En we bespreken de financiële gevolgen van een eventueel ontslag.
Ook dat maakt dan onderdeel uit van de onderhandelingen.

Lees ook onze publicaties: