Stel uw vraag aan mr. Ferda van Benthem Binnen 48 uur antwoord
Stel uw vraag hier!
Menu

Arbeidsongeschiktheid (inclusief zelfstandigen)
+ verlies aan arbeidsvermogen

Het kan zijn dat u door uw letsel arbeidsongeschikt bent geraakt. Soms is dat tijdelijk, omdat u weer snel volledig herstelt van uw verwondingen.

Als het letsel ernstiger is, kan het echter langer duren voordat u aan het werk kunt en dan is het nog maar de vraag of u weer uw normale werk kunt doen. Misschien heeft u zodanig blijvende medisch beperkingen aan het ongeluk overgehouden, dat uw werkplek moet worden aangepast of dat u uw oude beroep niet meer kunt uitvoeren.

Het kan dus zelfs gebeuren dat u een omscholingscursus moet gaan volgen of naar ander werk moet zoeken, al dan niet met behulp van een arbeidsdeskundige (daarover in het volgende stukje meer).

Indien u door een ongeluk (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, heeft dat vaak gevolgen voor uw inkomen. Die schade wordt in de letselpraktijk “verlies aan verdienvermogen” genoemd.

Bij de berekening van het verlies aan arbeidsvermogen zijn gegevens als loonstroken, WAO-uitkeringsspecificaties van voor en na het ongeluk, CAO-boekjes en dergelijke van belang.

Indien u zelfstandige bent, kan het zijn dat u uw bedrijf vanwege uw letsel niet of niet meer volledig kunt uitoefenen.
Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan uw uitval mogelijk worden opgevangen door een vervangende arbeidskracht.
Uw bedrijf maakt extra kosten vanwege de vervangende arbeidskracht.
Het kan ook voorkomen dat er aanpassingen in het bedrijf nodig zijn, zodat u in uw bedrijf kunt blijven werken.
Voor het berekenen van het verlies aan verdienvermogen van zelfstandigen zijn met name de jaarstukken erg belangrijk.

Wij kunnen samen met u bespreken wat de financiële gevolgen van uw letsel zijn en met behulp van alle relevante gegevens het verlies aan arbeidsvermogen in kaart brengen.