Stel uw vraag aan mr. Ferda van Benthem Binnen 48 uur antwoord
Stel uw vraag hier!
Menu

Aansprakelijkheid bij ongelukken, misdrijven
en medische fouten

7aansprakelijkheid

Indien iemand anders aansprakelijk is voor uw letsel is diegene, respectievelijk zijn verzekeringsmaatschappij verplicht om alle schade die u lijdt te vergoeden. De aansprakelijkheid moet derhalve altijd eerst worden vastgesteld. Wij kunnen u daarbij adviseren.

Indien u in het verkeer het slachtoffer wordt van een ongeluk door de fout van een ander, is die ander aansprakelijk. De fout van de ander blijkt vaak uit het schadeaangifteformulier en/of het politierapport. Getuigenverklaringen kunnen ook belangrijk zijn, bijvoorbeeld als de toedracht van het ongeluk niet duidelijk is.

Bij verkeersongelukken waarbij het slachtoffer een voetganger of fietser is, is de automobilist al gauw (gedeeltelijk) aansprakelijk op grond van de wet.

Bij arbeidsongevallen, dus ongelukken op het werk, zal beoordeeld moeten worden of de werkgever hiervoor aansprakelijk is. De werkgever moet kort samengevat zorgen voor veilige werkomstandigheden. Zo moeten bijvoorbeeld machines veilig zijn en moet de werkgever voldoende (duidelijke) instructies geven aan de werknemer. Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen is vaak het rapport van de Arbeidsinspectie van belang.

Bij misdrijven (mishandeling, verkrachting) is voor het vaststellen van de aansprakelijkheid vaak het proces-verbaal van belang. Bij misdrijven zijn er meerdere mogelijkheden om uw schade te verhalen.

De aansprakelijkheid bij medische fouten ligt niet altijd eenvoudig. Niet elke fout die een arts maakt, leidt tot aansprakelijkheid. Het medische dossier is heel belangrijk om te beoordelen wat er precies gebeurd is.

 

 

 

 

Lees ook